CMU Creative Lanna

Read more..

ทับดอกไม้ ทำแผงอัดพรรณไม้
คนรักดอกไม้ทั้งหลาย กรุณาขยับเข้ามาใกล้ๆ เราอยากชวนคุณมาสนุกกับดอกไม้ แต่ไม่ได้ชวนคุณมาจัดดอกไม้เพื่อให้และรับอย่างที่คุ้นเคย งานนี้เราจับมือกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาทำอะไรที่สนุกไปกว่านั้น
03 ก.ย. 2562
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more..

The Painter หรือช่างวาดเขียน
แหล่งสินค้าจากดีไซเนอร์ท้องถิ่นทั่วไทยแบ่งโซนออกเป็น 7 หมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นช่างปั้น ช่างไม้ ช่างทอ ช่างทำอาหารไทย ช่างบำบัด ช่างโลหะ และช่างเขียน โดยเดือนกรกฎาคมนี้ เราขอชวนผู้อ่านมาเรียนรู้ศาสตร์การเขียนรูปใน ‘สารพัดช่าง 04 : The Painter’ หรือช่างวาดเขียน โดยนำศาสตร์เครื่องเคลือบลายครามสีขาวฟ้าที่มีต้นกำเนิดจากเมืองจีน หรือที่คนโบราณเรียกว่า ‘เครื่องกังไส’ อันเป็นต้นกำเนิดของถ้วยโถโอชามลายเบญจรงค์ของไทย มาประยุกต์เป็นของใช้ร่วมสมัยในชีวิตประจำวัน
03 ก.ย. 2562
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

End of content

Address

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Phone

เบอร์โทร : +66 5394 3154

Email

Office : creativelanna@cmu.ac.th
Site : creativelanna.cmu.ac.th

Social

Copyright © 2019 Chiang Mai University. All Rights Reserved by CMU Creative Lanna.